Mini Loonbedrijf

- Onkruid bestrijding Frezen, spitten van tuinen
- Beluchten van sportvelden en gazons
- Verticuteren van gazons
- Inzaaien gazins en grasvelden
- Zagen en snipperen van takken
- Mini graaf- en loaderwerkzaamheden
- Container verhuur voor puin en zand
- Levering van zand Gladheidsbestrijding